pen หมายถึง คอกสัตว์ เขียน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ pen แปลว่า คอกสัตว์ เขียน หมายถึง คอกสัตว์ เขียน pen อ่านว่า (เพ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pen (เพ็น)

คอกสัตว์ เขียน