pelt หมายถึง ขนแกะตัดสั้น (ฝน) ตกกราว ขว้างปา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ pelt แปลว่า ขนแกะตัดสั้น (ฝน) ตกกราว ขว้างปา หมายถึง ขนแกะตัดสั้น (ฝน) ตกกราว ขว้างปา pelt อ่านว่า (เพ็ลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pelt (เพ็ลท)

ขนแกะตัดสั้น (ฝน) ตกกราว

ขว้างปา