peg หมายถึง ขอแขวนหมวก ตรึง วิสกี้แก้วหนึ่ง จุกไม้ วงเขต หมุด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ peg แปลว่า ขอแขวนหมวก ตรึง วิสกี้แก้วหนึ่ง จุกไม้ วงเขต หมุด หมายถึง ขอแขวนหมวก ตรึง วิสกี้แก้วหนึ่ง จุกไม้ วงเขต หมุด peg อ่านว่า (เพ็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
peg (เพ็ก)

ขอแขวนหมวก ตรึง

วิสกี้แก้วหนึ่ง

จุกไม้

วงเขต

หมุด