peel หมายถึง ปอก เปลือก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ peel แปลว่า ปอก เปลือก หมายถึง ปอก เปลือก peel อ่านว่า (พีล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
peel (พีล)

ปอก เปลือก