peat หมายถึง ต้นไม้ในหนองที่หักทับกันจนดำเกือบเป็นถ่านหิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ peat แปลว่า ต้นไม้ในหนองที่หักทับกันจนดำเกือบเป็นถ่านหิน หมายถึง ต้นไม้ในหนองที่หักทับกันจนดำเกือบเป็นถ่านหิน peat อ่านว่า (พีท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
peat (พีท)

ต้นไม้ในหนองที่หักทับกันจนดำเกือบเป็นถ่านหิน