pean หมายถึง โคลงยอพระเกียรติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ pean แปลว่า โคลงยอพระเกียรติ หมายถึง โคลงยอพระเกียรติ pean อ่านว่า (พี-แอ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pean (พี-แอ็น)

โคลงยอพระเกียรติ