par หมายถึง โดย เกณฑ์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ par แปลว่า โดย เกณฑ์ หมายถึง โดย เกณฑ์ par อ่านว่า (พา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
par (พา)

โดย เกณฑ์