oyez หมายถึง คำร้องให้เงียบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ oyez แปลว่า คำร้องให้เงียบ หมายถึง คำร้องให้เงียบ oyez อ่านว่า (โอ-เย็ส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oyez (โอ-เย็ส)

คำร้องให้เงียบ