oyes หมายถึง คำร้องให้เงียบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ oyes แปลว่า คำร้องให้เงียบ หมายถึง คำร้องให้เงียบ oyes อ่านว่า (โอ-เย็ส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oyes (โอ-เย็ส)

คำร้องให้เงียบ