owe หมายถึง ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ owe แปลว่า ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ หมายถึง ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ owe อ่านว่า (โอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
owe (โอ)

ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน

ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ