ovum หมายถึง ไข่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ ovum แปลว่า ไข่ หมายถึง ไข่ ovum อ่านว่า (โอ-ฝัม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ovum (โอ-ฝัม)

ไข่