oust หมายถึง ขับไล่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ oust แปลว่า ขับไล่ หมายถึง ขับไล่ oust อ่านว่า (เอาซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oust (เอาซท)

ขับไล่