ours หมายถึง ของเรา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ ours แปลว่า ของเรา หมายถึง ของเรา ours อ่านว่า (เอารส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ours (เอารส)

ของเรา