our หมายถึง ของเรา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 150 ครั้ง)

คำศัพท์ our แปลว่า ของเรา หมายถึง ของเรา our อ่านว่า (เอาร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
our (เอาร)

ของเรา