orgy หมายถึง การสนุกสนาน พิธีบูชาเทพดาโดยการเต้นรำและดื่มสุรา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ orgy แปลว่า การสนุกสนาน พิธีบูชาเทพดาโดยการเต้นรำและดื่มสุรา หมายถึง การสนุกสนาน พิธีบูชาเทพดาโดยการเต้นรำและดื่มสุรา orgy อ่านว่า (ออ-จิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
orgy (ออ-จิ)

การสนุกสนาน พิธีบูชาเทพดาโดยการเต้นรำและดื่มสุรา