optic หมายถึง เกี่ยวกับตา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ optic แปลว่า เกี่ยวกับตา หมายถึง เกี่ยวกับตา optic อ่านว่า (ออพ-ทิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
optic (ออพ-ทิค)

เกี่ยวกับตา