oozy หมายถึง ซึมรั่ว โคลน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ oozy แปลว่า ซึมรั่ว โคลน หมายถึง ซึมรั่ว โคลน oozy อ่านว่า (อู-สิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oozy (อู-สิ)

ซึมรั่ว โคลน