ooze หมายถึง ซึมรั่ว โคลน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ ooze แปลว่า ซึมรั่ว โคลน หมายถึง ซึมรั่ว โคลน ooze อ่านว่า (อูส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ooze (อูส)

ซึมรั่ว โคลน