onus หมายถึง ภาระ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 180 ครั้ง)

คำศัพท์ onus แปลว่า ภาระ หมายถึง ภาระ onus อ่านว่า (โอ-นัซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
onus (โอ-นัซ)

ภาระ