only หมายถึง โทน เพิ่ง เว้นแต่ว่า เท่านั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ only แปลว่า โทน เพิ่ง เว้นแต่ว่า เท่านั้น หมายถึง โทน เพิ่ง เว้นแต่ว่า เท่านั้น only อ่านว่า (โอน-ลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
only (โอน-ลิ)

โทน เพิ่ง

เว้นแต่ว่า

เท่านั้น