oner หมายถึง หมัดเด็ด ตัวยง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ oner แปลว่า หมัดเด็ด ตัวยง หมายถึง หมัดเด็ด ตัวยง oner อ่านว่า (วัน-เออะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oner (วัน-เออะ)

หมัดเด็ด ตัวยง