omen หมายถึง ลาง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ omen แปลว่า ลาง หมายถึง ลาง omen อ่านว่า (โอ-เม็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
omen (โอ-เม็น)

ลาง