old หมายถึง มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา แต่หนหลัง ช่ำชอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ old แปลว่า มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา แต่หนหลัง ช่ำชอง หมายถึง มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา แต่หนหลัง ช่ำชอง old อ่านว่า (โอลด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
old (โอลด)

มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย

ชรา

แต่หนหลัง

ช่ำชอง