okra หมายถึง กระเจี๊ยบมอญ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ okra แปลว่า กระเจี๊ยบมอญ หมายถึง กระเจี๊ยบมอญ okra อ่านว่า (โอ-คระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
okra (โอ-คระ)

กระเจี๊ยบมอญ