oil หมายถึง น้ำมัน หยอดน้ำมัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ oil แปลว่า น้ำมัน หยอดน้ำมัน หมายถึง น้ำมัน หยอดน้ำมัน oil อ่านว่า (ออยล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oil (ออยล)

น้ำมัน หยอดน้ำมัน