oho หมายถึง โอ้โฮ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ oho แปลว่า โอ้โฮ หมายถึง โอ้โฮ oho อ่านว่า (โอะโฮ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oho (โอะโฮ-)

โอ้โฮ