ohc หมายถึง เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ ohc แปลว่า เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ หมายถึง เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ ohc อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ohc

เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ