of หมายถึง ในฐานะ จาก (สามารถ) ที่จะ ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ของ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 202 ครั้ง)

คำศัพท์ of แปลว่า ในฐานะ จาก (สามารถ) ที่จะ ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ของ หมายถึง ในฐานะ จาก (สามารถ) ที่จะ ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ของ of อ่านว่า (อ็อฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
of (อ็อฝ)

ในฐานะ จาก

(สามารถ) ที่จะ

ประกอบด้วย

เกี่ยวกับ

ของ