oddly หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ (สถานที่) พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ oddly แปลว่า ปลีกว่าง (เลข) คี่ (สถานที่) พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ (สถานที่) พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด oddly อ่านว่า (ออด-ลิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oddly (ออด-ลิ)

ปลีกว่าง (เลข) คี่

(สถานที่) พ้นหูพ้นตา

เงินปลีก

ประหลาด