oct หมายถึง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 0 ครั้ง)

คำศัพท์ oct แปลว่า หมายถึง oct อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
- -

ไม่พบคำที่ต้องการค้นหา