oaf หมายถึง คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ oaf แปลว่า คนโง่ หมายถึง คนโง่ oaf อ่านว่า (โอฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oaf (โอฟ)

คนโง่