nut หมายถึง แป้นเกลียว ถ่านหินชนิดเล็ก คนโก้ คนโก้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ nut แปลว่า แป้นเกลียว ถ่านหินชนิดเล็ก คนโก้ คนโก้ หมายถึง แป้นเกลียว ถ่านหินชนิดเล็ก คนโก้ คนโก้ nut อ่านว่า (นัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nut (นัท)

แป้นเกลียว ถ่านหินชนิดเล็ก

คนโก้

คนโก้