nun หมายถึง นางชี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ nun แปลว่า นางชี หมายถึง นางชี nun อ่านว่า (นัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nun (นัน)

นางชี