numb หมายถึง หมดความรู้สึก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ numb แปลว่า หมดความรู้สึก หมายถึง หมดความรู้สึก numb อ่านว่า (นัม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
numb (นัม)

หมดความรู้สึก