nuke หมายถึง เรือใต้น้ำปรมาณู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ nuke แปลว่า เรือใต้น้ำปรมาณู หมายถึง เรือใต้น้ำปรมาณู nuke อ่านว่า (นยูค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nuke (นยูค)

เรือใต้น้ำปรมาณู