nova หมายถึง ดาวที่สุกปลั่งขึ้นชั่วคราว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ nova แปลว่า ดาวที่สุกปลั่งขึ้นชั่วคราว หมายถึง ดาวที่สุกปลั่งขึ้นชั่วคราว nova อ่านว่า (โน-ฝะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nova (โน-ฝะ)

ดาวที่สุกปลั่งขึ้นชั่วคราว