noun หมายถึง คำชื่อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 381 ครั้ง)

คำศัพท์ noun แปลว่า คำชื่อ หมายถึง คำชื่อ noun อ่านว่า (เนาน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
noun (เนาน)

คำชื่อ