nosy หมายถึง ชอบเที่ยวรู้เห็นกิจของคนอื่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ nosy แปลว่า ชอบเที่ยวรู้เห็นกิจของคนอื่น หมายถึง ชอบเที่ยวรู้เห็นกิจของคนอื่น nosy อ่านว่า (โนส-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nosy (โนส-อิ)

ชอบเที่ยวรู้เห็นกิจของคนอื่น