norm หมายถึง ภาวะปกติ แบบอย่าง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ norm แปลว่า ภาวะปกติ แบบอย่าง หมายถึง ภาวะปกติ แบบอย่าง norm อ่านว่า (นอม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
norm (นอม)

ภาวะปกติ แบบอย่าง