nomad หมายถึง คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ nomad แปลว่า คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่ หมายถึง คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่ nomad อ่านว่า (โน-แม็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nomad (โน-แม็ด)

คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่