nog หมายถึง เหล้าผสมกับไข่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 134 ครั้ง)

คำศัพท์ nog แปลว่า เหล้าผสมกับไข่ หมายถึง เหล้าผสมกับไข่ nog อ่านว่า (น็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nog (น็อก)

เหล้าผสมกับไข่