node หมายถึง จุดที่ทางโคจรของดวงจันทร์ตัดกับทางโคจรของโลก ปม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 163 ครั้ง)

คำศัพท์ node แปลว่า จุดที่ทางโคจรของดวงจันทร์ตัดกับทางโคจรของโลก ปม หมายถึง จุดที่ทางโคจรของดวงจันทร์ตัดกับทางโคจรของโลก ปม node อ่านว่า (โนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
node (โนด)

จุดที่ทางโคจรของดวงจันทร์ตัดกับทางโคจรของโลก ปม