nod หมายถึง โงก อำนาจสิทธิ์ขาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ nod แปลว่า โงก อำนาจสิทธิ์ขาด หมายถึง โงก อำนาจสิทธิ์ขาด nod อ่านว่า (น็อด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nod (น็อด)

โงก อำนาจสิทธิ์ขาด