ninth หมายถึง คนที่เก้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ ninth แปลว่า คนที่เก้า หมายถึง คนที่เก้า ninth อ่านว่า (ไนนธ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ninth (ไนนธ)

คนที่เก้า