ninny หมายถึง คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ ninny แปลว่า คนโง่ หมายถึง คนโง่ ninny อ่านว่า (นีน-นิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ninny (นีน-นิ)

คนโง่