nine หมายถึง ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ nine แปลว่า ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา หมายถึง ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา nine อ่านว่า (ไนน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nine (ไนน)

ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา