nim หมายถึง ต้นสะเดา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ nim แปลว่า ต้นสะเดา หมายถึง ต้นสะเดา nim อ่านว่า (นิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nim (นิม)

ต้นสะเดา