nick หมายถึง รอยแหว่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ nick แปลว่า รอยแหว่ง หมายถึง รอยแหว่ง nick อ่านว่า (นิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
nick (นิค)

รอยแหว่ง