next หมายถึง เกือบเท่า ครั้นแล้ว (วัน เดือน ปี) หน้า ต่อไป ถัดไป

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ next แปลว่า เกือบเท่า ครั้นแล้ว (วัน เดือน ปี) หน้า ต่อไป ถัดไป หมายถึง เกือบเท่า ครั้นแล้ว (วัน เดือน ปี) หน้า ต่อไป ถัดไป next อ่านว่า (เน็คซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
next (เน็คซท)

เกือบเท่า ครั้นแล้ว

(วัน

เดือน

ปี) หน้า

ต่อไป

ถัดไป