news หมายถึง เรื่องแปลก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 181 ครั้ง)

คำศัพท์ news แปลว่า เรื่องแปลก หมายถึง เรื่องแปลก news อ่านว่า (นยูส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
news (นยูส)

เรื่องแปลก